; ;

Illustraties

Online Cursus "How To Become A Better Artist"

Interesse om je (digitale) artistieke vaardigheden te verbeteren en mogelijk naar een volgend niveau te tillen ? Dan adviseer ik je de online engelstalige cursus "How to become a better artist" door Robert Chang.

Deze cursus zal je 'artistiek' leven veranderen ... gegarandeerd. Dat was in ieder geval voor mij en vele medestudenten het geval ...

Niet alleen krijg je een 6 week durende online cursus vol met gedetailleerde kennis en advies maar je krijgt tevens ook een 'levenslange' mentor die je begeleidt wanneer je artistiek advies nodig hebt. 

Kortom ... een echte aanrader.

Details Cursus

Art Copyright

De kunstwerken gecreëerd door Steven De Saeger ( Sedas ) zijn auteursrechtelijk beschermd .

De kwaliteit & grootte van de afbeeldingen zijn bewust laag gehouden om het ongeoorloofd gebruik te ontmoedigen.

De gebruikte 'stock' afbeeldingen zijn/blijven auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaren.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens & afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur ( artiest ).

Gelieve de de auteur (artiest) te contacteren voor verdere vragen, bemerkingen, commercieel gebruik.

Contacteer Ons
; ;