Blog Sedas

 
 
 
 

Creatief 3de jaar op de academie10/07/2017

Creatief 3de jaar op de academie

Het schooljaar 2016 - 2017 aan de academie van Sint-Niklaas is weeral voorbij gevlogen. Mijn 3de jaar aan de opleiding model tekenen zit er weer op, de vakantie kan beginnen.

Het was wederom een uitdagend jaar waarbij ik enerzijds heb getracht om meer 'diepgang' in mijn werken te brengen door een thema uit te werken en anderzijds om mijn vaardigheden en kennis verder uit te breiden.

 

 

Een thema helpt bij het vinden van een zekere identiteit en/of richting tot verder groeien in zijn of haar tekenkunst. Het kan helpen bij het overstijgen van het puur 'academisch tekenen naar model': een evolutie die gelukkig volop wordt aangemoedigd door onze leraar Benny Luyckx.

Hij stimuleert de leerlingen om te zoeken naar die eigen identiteit en geeft hierbij voldoende vrijheid, uiteraard steeds binnen het artistieke kader van de academie en met de nodige technische onderbouwing. De leerlingen worden zodoende ook aangemoedigd om na te denken over de pose van het model: hoe past dit alles binnen zijn of haar thema ?

Een geslaagde combinatie vind ik persoonlijk waarin ik me helemaal kan vinden.

Het ontwikkelen van een thema vergt heel wat denkwerk, schetsen en uitproberen. Vaak lijkt een idee theoretisch gezien goed maar vertaalt het zich niet altijd tot een goed onderwerp voor het maken van (houtskool) tekeningen, waarbij we ook moeten rekening houden met de plaats van het model. 'De mens an sich' dient dus een al of niet bescheiden rol te spelen in het gekozen thema. 

Persoonlijk had ik al vrij snel een aantal thema's in gedachten waarbij ik voor dit jaar de keuze heb laten vallen op 'digitale golven'. Dit thema handelt over een onderwerp dat me vrij nauw aan het hart ligt, namelijk de impact van technologie (IT) op onze samenleving.

 

 

Het staat buiten kijf dat de technologie pakweg de laatste 50 jaar een innovator is geweest met een grote impact op de mensheid in het algemeen en op het dagelijks leven van jou en mij in het bijzonder, denk nog maar aan het ontstaan van de 'personal computer' (PC) pakweg 20 jaar geleden en de (r)evolutie naar de hedendaagse smartphone of de manier waarop het internet ons leven heeft veranderd.

Maar zijn al deze wijzigingen ook steeds positief te noemen ?  Ik denk het niet. De mensen in onze samenleving zijn enerzijds nog nooit zo verbonden geweest via technologie maar anderzijds zijn ze nog nooit zo éénzaam geweest. Die verbondenheid gebeurt dankzij het alom aanwezige WIFI signaal maar zijn deze digitale golven eigenlijk wel zo gezond ?  

 

 

Heel wat vragen en bezorgdheden waarop ik via mijn kunst probeer een zekere algemene bewustwording en een (persoonlijk) antwoord te vinden. 

Over dit thema ga ik zeker nog verder uitweiden in een toekomstige blog post en met een aparte pagina op deze website.

Hier is alvast een impressie van de werken van de het afgelopen schooljaar. Deze werken zijn ook toegevoegd aan mijn portfolio.

 

 Sedas Academie 2016-2017 Collage

 

Alvast bedankt voor het lezen van deze blog en ik wens iedereen uiteraard een zalige vakantie. De creatieve batterijen kunnen opgeladen worden zodat we in september vol energie terug aan het 4de schooljaar kunnen beginnen.